מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
אולימפי עד ו 55+39 02:48:01
(77 משתתפים)
02:48:01
(69 משתתפים)
02:48:47
(8 משתתפים)
ספרינט עד 39 ו 55+ 01:33:46
(97 משתתפים)
01:32:32
(73 משתתפים)
01:41:01
(24 משתתפים)
שלשות אולימפי 03:05:25
(1 משתתפים)
03:05:25
(1 משתתפים)
מיני ספרינט 14-15 00:51:06
(79 משתתפים)
00:49:29
(56 משתתפים)
00:52:44
(23 משתתפים)
ספרינט נוער 01:17:42
(40 משתתפים)
01:16:18
(29 משתתפים)
01:18:28
(11 משתתפים)
אולימפי 40-54 02:50:28
(114 משתתפים)
02:48:42
(101 משתתפים)
03:01:14
(13 משתתפים)
ספרינט 40-54 01:39:20
(124 משתתפים)
01:35:58
(87 משתתפים)
01:48:09
(37 משתתפים)
אורבן ספרינט 00:46:28
(9 משתתפים)
00:45:27
(7 משתתפים)
00:48:43
(2 משתתפים)
פאראטריאתלון ספרינט 01:28:12
(1 משתתפים)
01:28:12
(1 משתתפים)