מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
5 ק"מ 01:16:22
(20 משתתפים)
01:14:38
(15 משתתפים)
01:17:22
(5 משתתפים)
2.5 ק"מ 00:50:37
(32 משתתפים)
00:48:16
(17 משתתפים)
00:56:15
(15 משתתפים)
1 ק"מ 00:29:59
(11 משתתפים)
00:25:13
(7 משתתפים)
00:30:18
(4 משתתפים)