מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
5 ק"מ 00:30:28
(45 משתתפים)
00:30:27
(39 משתתפים)
00:34:35
(6 משתתפים)
2 ק"מ 00:17:18
(31 משתתפים)
00:16:34
(19 משתתפים)
00:19:23
(12 משתתפים)