מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:54:07
(275 משתתפים)
00:52:18
(201 משתתפים)
01:00:09
(74 משתתפים)
5 ק"מ 00:28:40
(157 משתתפים)
00:24:17
(89 משתתפים)
00:32:14
(68 משתתפים)
2 ק"מ בנים 00:10:57
(140 משתתפים)
00:10:57
(140 משתתפים)
2 ק"מ בנות 00:12:48
(108 משתתפים)
00:12:48
(108 משתתפים)