מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
7.9 ק"מ 00:44:18
(72 משתתפים)
00:42:25
(49 משתתפים)
00:48:25
(23 משתתפים)
4.3 ק"מ 00:22:00
(74 משתתפים)
00:20:57
(57 משתתפים)
00:27:06
(17 משתתפים)
2300 מטר 00:11:33
(226 משתתפים)
00:10:19
(150 משתתפים)
00:12:17
(76 משתתפים)