מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
בנים 11 מקצה II 00:25:34
(21 משתתפים)
00:25:34
(21 משתתפים)
מיני ספרינט בנים 00:35:50
(23 משתתפים)
00:35:50
(23 משתתפים)
מיני ספרינט בנות 00:37:58
(7 משתתפים)
00:37:58
(7 משתתפים)
בנים 13 00:36:05
(30 משתתפים)
00:36:05
(30 משתתפים)
בנים 12 00:41:08
(30 משתתפים)
00:41:08
(30 משתתפים)
בנות 12-13 00:36:38
(23 משתתפים)
00:36:38
(23 משתתפים)
בנים 11 מקצה I 00:23:51
(22 משתתפים)
00:23:51
(22 משתתפים)
בנים 10 00:28:02
(28 משתתפים)
00:28:02
(28 משתתפים)
בנות 10-11 00:26:46
(35 משתתפים)
00:26:46
(35 משתתפים)
בנים 8-9 00:20:31
(31 משתתפים)
00:20:31
(31 משתתפים)
בנות 8-9 00:21:17
(17 משתתפים)
00:21:17
(17 משתתפים)