מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
אקוותלון בוגרים ארוך 01:29:05
(28 משתתפים)
01:29:27
(23 משתתפים)
01:28:37
(5 משתתפים)
אקוותלון בוגרים קצר 00:50:48
(23 משתתפים)
00:49:18
(14 משתתפים)
00:50:56
(9 משתתפים)
אקוותלון זוגות ארוך 01:21:19
(5 משתתפים)
01:21:19
(5 משתתפים)
אקוותלון זוגות קצר 00:48:28
(1 משתתפים)
00:48:28
(1 משתתפים)