מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ספרינט בוגרים 18-39 01:22:37
(108 משתתפים)
01:22:37
(108 משתתפים)
ספרינט בוגרים 40-44 01:24:23
(107 משתתפים)
01:24:23
(107 משתתפים)
ספרינט נשים 01:32:39
(125 משתתפים)
01:32:39
(125 משתתפים)
ספרינט 45+ 01:27:51
(158 משתתפים)
01:27:51
(158 משתתפים)
קדטים 16-17 01:09:53
(45 משתתפים)
01:09:53
(45 משתתפים)
קדטיות 16-17 01:14:28
(15 משתתפים)
01:14:28
(15 משתתפים)
שלשות ספרינט 01:20:20
(3 משתתפים)
01:30:03
(2 משתתפים)
01:13:49
(1 משתתפים)
אורבן ספרינט בוגרים 00:58:19
(16 משתתפים)
00:57:13
(12 משתתפים)
01:00:21
(4 משתתפים)
פאראטריאתלון 01:27:38
(5 משתתפים)
01:25:59
(4 משתתפים)
02:08:01
(1 משתתפים)
מיני ספרינט 14-15 00:43:27
(108 משתתפים)
00:43:19
(84 משתתפים)
00:44:21
(24 משתתפים)
דואתלון עממי 00:19:30
(76 משתתפים)
00:19:30
(72 משתתפים)
00:21:21
(4 משתתפים)