מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
אולימפי 02:45:49
(106 משתתפים)
02:45:49
(106 משתתפים)
שלשות אולימפי 02:46:42
(30 משתתפים)
02:46:42
(30 משתתפים)
ספרינט עד 44 01:32:58
(231 משתתפים)
01:32:58
(231 משתתפים)
ספרינט 45+ 01:36:40
(159 משתתפים)
01:36:40
(159 משתתפים)
שלשות ספרינט 01:38:43
(42 משתתפים)
01:38:43
(42 משתתפים)
ספרינט פראטריאתלון 02:42:43
(2 משתתפים)
02:42:43
(2 משתתפים)
שלשות ספרינט פראטריאתלון 01:44:37
(10 משתתפים)
01:44:37
(10 משתתפים)
עממי עד 39 00:55:23
(99 משתתפים)
00:55:23
(99 משתתפים)
עממי 40+ 00:58:29
(119 משתתפים)
00:58:29
(119 משתתפים)
שלשות עממי 00:58:15
(30 משתתפים)
00:58:15
(30 משתתפים)
עממי פראטריאתלון 01:12:36
(1 משתתפים)
01:12:36
(1 משתתפים)
שלשות עממי פראטריאתלון 01:07:06
(2 משתתפים)
01:07:06
(2 משתתפים)
ילדות 00:23:39
(94 משתתפים)
00:23:39
(94 משתתפים)
שלשות ילדות 00:22:56
(15 משתתפים)
00:22:56
(15 משתתפים)