מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
5 ק"מ תחרותי 00:24:31
(107 משתתפים)
00:23:51
(83 משתתפים)
00:26:42
(24 משתתפים)
2 ק"מ עממי 00:35:40
(1 משתתפים)
00:35:40
(1 משתתפים)