מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
אולימפי עד 39 ו 55+ 02:52:20
(215 משתתפים)
02:51:02
(191 משתתפים)
02:57:29
(24 משתתפים)
אולימפי 40-44 02:53:18
(140 משתתפים)
02:52:02
(128 משתתפים)
03:11:08
(12 משתתפים)
אולימפי 45-54 02:54:29
(197 משתתפים)
02:51:18
(175 משתתפים)
03:09:30
(22 משתתפים)
פאראטריאתלון אולימפי 03:34:25
(2 משתתפים)
03:37:41
(1 משתתפים)
03:31:09
(1 משתתפים)
שלשות אולימפי 03:11:08
(7 משתתפים)
03:11:08
(7 משתתפים)
ספרינט נוער 01:11:41
(87 משתתפים)
01:10:57
(65 משתתפים)
01:15:48
(22 משתתפים)
ספרינט עד 39 ו 55+ 01:30:53
(147 משתתפים)
01:30:53
(147 משתתפים)
ספרינט 40-54 01:31:15
(151 משתתפים)
01:31:15
(151 משתתפים)
נשים ספרינט 01:38:27
(102 משתתפים)
01:38:27
(102 משתתפים)
פאראטריאתלון ספרינט 02:12:08
(2 משתתפים)
02:00:08
(1 משתתפים)
02:24:08
(1 משתתפים)
שלשות ספרינט 01:43:54
(4 משתתפים)
01:39:42
(2 משתתפים)
01:50:44
(2 משתתפים)
מיני ספרינט 14-15 00:48:08
(108 משתתפים)
00:46:59
(85 משתתפים)
00:50:34
(23 משתתפים)
אורבן ספרינט 00:56:28
(19 משתתפים)
00:54:05
(11 משתתפים)
00:59:50
(8 משתתפים)