מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
5 ק"מ 00:23:30
(122 משתתפים)
00:21:32
(79 משתתפים)
00:24:09
(43 משתתפים)
300 מטר 00:01:04
(48 משתתפים)
00:01:00
(27 משתתפים)
00:01:09
(21 משתתפים)
200 מטר 00:00:35
(104 משתתפים)
00:00:36
(55 משתתפים)
00:59:40
(49 משתתפים)
100 מטר 00:00:16
(192 משתתפים)
00:00:16
(116 משתתפים)
00:00:17
(76 משתתפים)