מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:56:31
(872 משתתפים)
00:53:28
(654 משתתפים)
01:03:25
(218 משתתפים)
5 ק"מ 00:32:52
(987 משתתפים)
00:30:03
(535 משתתפים)
00:35:59
(452 משתתפים)