מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
בנים 8 ובנות 8-9 00:25:31
(56 משתתפים)
00:24:27
(15 משתתפים)
00:25:33
(41 משתתפים)
בנים 9 00:23:22
(50 משתתפים)
00:23:22
(50 משתתפים)
בנים 10 00:35:17
(52 משתתפים)
00:35:17
(52 משתתפים)
בנות 10 00:37:09
(41 משתתפים)
00:37:09
(41 משתתפים)
בנים 11 00:30:05
(58 משתתפים)
00:30:05
(58 משתתפים)
בנות 11 00:32:27
(42 משתתפים)
00:32:27
(42 משתתפים)
בנים 12 00:41:26
(55 משתתפים)
00:41:26
(55 משתתפים)
בנים 11, מהוד השרון 00:34:45
(16 משתתפים)
00:34:45
(16 משתתפים)
בנים 13 00:37:12
(65 משתתפים)
00:37:12
(65 משתתפים)
בנות 12-13 00:38:02
(39 משתתפים)
00:38:02
(39 משתתפים)
שלשות 8-9 00:22:54
(5 משתתפים)
00:22:54
(5 משתתפים)
שלשות 10-11 00:37:12
(17 משתתפים)
00:37:12
(17 משתתפים)
שלשות 12-13 00:48:54
(1 משתתפים)
00:48:54
(1 משתתפים)
אקוותלון זוגות גברים 00:22:51
(13 משתתפים)
00:22:51
(13 משתתפים)