מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:51:58
(104 משתתפים)
00:48:27
(69 משתתפים)
01:00:31
(35 משתתפים)
5 ק"מ 00:32:56
(99 משתתפים)
00:27:50
(53 משתתפים)
00:35:56
(46 משתתפים)