מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
חצי מרתון שטח 02:04:33
(109 משתתפים)
02:02:50
(88 משתתפים)
02:19:42
(21 משתתפים)
מרוץ שליחים 01:53:11
(15 משתתפים)
01:49:43
(11 משתתפים)
02:16:39
(4 משתתפים)
10 ק"מ 01:00:29
(66 משתתפים)
00:58:17
(38 משתתפים)
01:07:27
(28 משתתפים)
5 ק"מ 00:34:04
(16 משתתפים)
00:31:37
(8 משתתפים)
00:38:59
(8 משתתפים)