מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
אקוותלון 00:25:16
(37 משתתפים)
00:24:24
(27 משתתפים)
00:32:10
(10 משתתפים)
שחייה 3 ק"מ 00:42:25
(39 משתתפים)
00:40:15
(25 משתתפים)
00:43:11
(14 משתתפים)
ריצה 5 ק"מ 00:20:41
(59 משתתפים)
00:19:55
(38 משתתפים)
00:24:57
(21 משתתפים)