מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
מרתון 04:28:16
(90 משתתפים)
04:28:07
(83 משתתפים)
04:29:28
(7 משתתפים)
חצי מרתון 02:07:29
(49 משתתפים)
02:06:27
(40 משתתפים)
02:24:21
(9 משתתפים)
15 ק"מA 01:30:02
(180 משתתפים)
01:28:15
(150 משתתפים)
01:42:40
(30 משתתפים)
5 ק"מ 00:31:38
(174 משתתפים)
00:29:25
(109 משתתפים)
00:34:02
(65 משתתפים)
15ק"מB 01:28:48
(35 משתתפים)
01:24:57
(21 משתתפים)
01:29:52
(14 משתתפים)