מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ילדים עד גיל 9 00:24:46
(41 משתתפים)
00:24:35
(24 משתתפים)
00:26:03
(17 משתתפים)
בנים גיל 10 00:33:51
(34 משתתפים)
00:33:51
(34 משתתפים)
בנים גיל 11 00:31:42
(41 משתתפים)
00:31:42
(41 משתתפים)
בנות 10 00:37:13
(20 משתתפים)
00:37:13
(20 משתתפים)
בנים גיל 12 00:43:19
(36 משתתפים)
00:43:19
(36 משתתפים)
בנים גיל 13 00:37:59
(38 משתתפים)
00:37:59
(38 משתתפים)
בנות 12-13 00:39:12
(30 משתתפים)
00:39:12
(30 משתתפים)
בנים 12 מקצה II 00:43:48
(12 משתתפים)
00:43:48
(12 משתתפים)
בנים 11 מקצה II 00:35:46
(9 משתתפים)
00:35:46
(9 משתתפים)
בנות 11 00:34:10
(26 משתתפים)
00:34:10
(26 משתתפים)