מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
21run+50cy 03:46:51
(13 משתתפים)
03:46:51
(13 משתתפים)
10run + 25cyc 02:45:39
(36 משתתפים)
02:37:45
(31 משתתפים)
04:03:04
(5 משתתפים)
21Km run 01:52:28
(35 משתתפים)
01:51:50
(28 משתתפים)
02:05:16
(7 משתתפים)
10Km run 01:00:22
(41 משתתפים)
01:00:19
(22 משתתפים)
01:00:22
(19 משתתפים)
50Km Cycling 03:02:43
(10 משתתפים)
03:02:43
(10 משתתפים)
25Km Cycling 01:57:40
(16 משתתפים)
01:57:40
(16 משתתפים)
5run+15cyc 01:55:05
(14 משתתפים)
01:53:32
(13 משתתפים)
02:17:44
(1 משתתפים)
זוגות 10run 25cyc 04:08:47
(1 משתתפים)
04:08:47
(1 משתתפים)