מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ילדים עד גיל 9 00:09:25
(24 משתתפים)
00:10:04
(16 משתתפים)
00:08:52
(8 משתתפים)
בנים 10-11 00:18:05
(41 משתתפים)
00:18:05
(41 משתתפים)
בנות 10-11 00:19:21
(35 משתתפים)
00:19:21
(35 משתתפים)
בנים 12-13 00:19:35
(42 משתתפים)
00:19:35
(42 משתתפים)
בנות 12-13 00:20:26
(27 משתתפים)
00:20:26
(27 משתתפים)
מיני ספרינט בנים 14-15 00:25:08
(56 משתתפים)
00:25:08
(56 משתתפים)
מיני ספרינט בנות 14-15 00:27:12
(27 משתתפים)
00:27:12
(27 משתתפים)
נוער 16-19 00:30:00
(41 משתתפים)
00:30:00
(41 משתתפים)
נערות 16-19 00:31:17
(11 משתתפים)
00:31:17
(11 משתתפים)
בוגרים 00:35:14
(25 משתתפים)
00:35:14
(25 משתתפים)
בוגרות 00:37:21
(7 משתתפים)
00:37:21
(7 משתתפים)