• ניר דוד אסי


מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
מסטרס גברים 6000 01:56:28
(4 משתתפים)
01:56:28
(4 משתתפים)
מסטרס נשים 6000 02:11:09
(3 משתתפים)
02:11:09
(3 משתתפים)
נוער – 14\15 6000 01:42:16
(20 משתתפים)
01:42:16
(20 משתתפים)
בוגרים\נוער 18\17\16 6000 01:36:31
(16 משתתפים)
01:36:31
(16 משתתפים)
בוגרות\נערות כל הגילאים 6000 01:31:46
(16 משתתפים)
01:31:46
(16 משתתפים)
מסטרס גברים 3000 01:01:31
(12 משתתפים)
01:01:31
(12 משתתפים)
מסטרס נשים 3000 01:12:01
(4 משתתפים)
01:12:01
(4 משתתפים)
בוגרים\נוער – 18\17\16 3000 00:51:32
(21 משתתפים)
00:51:32
(21 משתתפים)
בוגרות\נערות – 15\16\17\18 3000 00:56:32
(18 משתתפים)
00:56:32
(18 משתתפים)
נערות – 13\14 3000 00:55:42
(22 משתתפים)
00:55:42
(22 משתתפים)
ילדים – 12 3000 00:58:44
(15 משתתפים)
00:58:44
(15 משתתפים)
ילדות – 12 3000 01:05:44
(9 משתתפים)
01:05:44
(9 משתתפים)
ילדים – 11\10 3000 01:05:13
(5 משתתפים)
01:05:13
(5 משתתפים)
ילדות – 11\10 3000 01:03:28
(1 משתתפים)
01:03:28
(1 משתתפים)
נוער –15\14\13 3000 00:51:38
(52 משתתפים)
00:51:38
(52 משתתפים)
מסטרס גברים 1500 00:39:58
(22 משתתפים)
00:39:58
(22 משתתפים)
מסטרס נשים 1500 00:40:54
(7 משתתפים)
00:40:54
(7 משתתפים)
בוגרים\נוער 18\17 1500 00:31:30
(8 משתתפים)
00:31:30
(8 משתתפים)
נוער – 16\15\14\13 1500 00:25:33
(43 משתתפים)
00:25:33
(43 משתתפים)
בוגרות\נערות-18\17\16 1500 00:27:02
(9 משתתפים)
00:27:02
(9 משתתפים)
נערות-15\14\13 1500 00:27:31
(21 משתתפים)
00:27:31
(21 משתתפים)
ילדים – 12 1500 00:30:28
(17 משתתפים)
00:30:28
(17 משתתפים)
ילדות – 12 1500 00:30:25
(15 משתתפים)
00:30:25
(15 משתתפים)
ילדים – 11 1500 00:29:57
(18 משתתפים)
00:29:57
(18 משתתפים)
ילדות – 11 1500 00:39:48
(12 משתתפים)
00:39:48
(12 משתתפים)
ילדים – 10 1500 00:30:44
(4 משתתפים)
00:30:44
(4 משתתפים)
ילדות – 10 1500 00:33:32
(8 משתתפים)
00:33:32
(8 משתתפים)
ילדים – 9 1500 00:43:44
(3 משתתפים)
00:43:44
(3 משתתפים)