מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ילדים עד 11 00:04:58
(48 משתתפים)
00:04:58
(48 משתתפים)
ילדות עד 11 00:05:36
(34 משתתפים)
00:05:36
(34 משתתפים)
ילדים 12-13 00:08:29
(98 משתתפים)
00:08:29
(98 משתתפים)
ילדות 12-13 00:05:25
(96 משתתפים)
00:05:25
(96 משתתפים)
ילדים 14-15 2,500מ 00:11:03
(67 משתתפים)
00:11:03
(67 משתתפים)
ילדות 14-15 1,900מ 00:09:40
(72 משתתפים)
00:09:40
(72 משתתפים)
קדטיות 17 2,400מ 00:11:26
(27 משתתפים)
00:11:26
(27 משתתפים)
נוער עד 19 8,440מ 00:31:34
(20 משתתפים)
00:31:34
(20 משתתפים)
בוגרים 10,450מ 00:37:29
(33 משתתפים)
00:37:29
(33 משתתפים)
נשים 5,100מ 00:21:48
(15 משתתפים)
00:21:48
(15 משתתפים)
קדטים 17 3,900מ 00:15:50
(65 משתתפים)
00:15:50
(65 משתתפים)
נערות עד גיל 19 5,100מ 00:24:02
(6 משתתפים)
00:24:02
(6 משתתפים)