מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
12 קמ 01:06:26
(170 משתתפים)
01:03:47
(129 משתתפים)
01:14:13
(41 משתתפים)
8 ק"מ 00:46:09
(66 משתתפים)
00:43:13
(36 משתתפים)
00:49:45
(30 משתתפים)
4 ק"מ 00:23:08
(59 משתתפים)
00:21:55
(33 משתתפים)
00:25:37
(26 משתתפים)