מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ילדים 00:36:29
(24 משתתפים)
00:36:19
(21 משתתפים)
00:36:39
(3 משתתפים)
עלית 00:31:03
(11 משתתפים)
00:31:03
(11 משתתפים)
נוער 00:31:02
(17 משתתפים)
00:30:57
(15 משתתפים)
00:34:24
(2 משתתפים)
בוגרים 00:36:52
(10 משתתפים)
00:36:10
(7 משתתפים)
00:40:56
(3 משתתפים)