מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
חצי מרתון 01:54:17
(286 משתתפים)
01:52:03
(240 משתתפים)
02:06:54
(46 משתתפים)
10ק"מ 00:56:54
(308 משתתפים)
00:54:04
(219 משתתפים)
01:02:19
(89 משתתפים)
5 קמ עממי 00:24:29
(7 משתתפים)
00:20:50
(3 משתתפים)
00:25:38
(4 משתתפים)