מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:55:26
(1381 משתתפים)
00:53:44
(1051 משתתפים)
01:04:01
(330 משתתפים)
5 ק"מ 00:27:31
(458 משתתפים)
00:24:22
(316 משתתפים)
00:33:57
(142 משתתפים)
3 ק"מ 00:17:14
(126 משתתפים)
00:10:14
(16 משתתפים)
00:17:30
(110 משתתפים)