מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
15 ק"מ 01:23:58
(2942 משתתפים)
01:20:53
(2188 משתתפים)
01:33:35
(754 משתתפים)
5 ק"מ 00:33:55
(732 משתתפים)
00:30:27
(400 משתתפים)
00:36:42
(332 משתתפים)
2 ק"מ 00:11:39
(486 משתתפים)
00:11:09
(293 משתתפים)
00:12:43
(193 משתתפים)