מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10ק"מ 00:56:19
(1106 משתתפים)
00:54:33
(888 משתתפים)
01:03:59
(218 משתתפים)
5ק"מ 00:33:39
(599 משתתפים)
00:30:55
(344 משתתפים)
00:36:09
(255 משתתפים)