מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ריצה 200 ק"מ 38:24:24
(15 משתתפים)
38:24:24
(13 משתתפים)
37:44:08
(2 משתתפים)
ריצה 166 ק"מ 25:44:13
(25 משתתפים)
25:42:44
(24 משתתפים)
25:52:00
(1 משתתפים)
ריצה 100 ק"מ 13:16:13
(73 משתתפים)
13:15:25
(66 משתתפים)
14:40:08
(7 משתתפים)
ריצה 61 ק"מ 07:21:12
(157 משתתפים)
07:17:15
(140 משתתפים)
07:41:09
(17 משתתפים)
ריצה 33 ק"מ 03:30:26
(489 משתתפים)
03:25:50
(402 משתתפים)
03:47:17
(87 משתתפים)
ריצה 21 ק"מ 02:08:39
(300 משתתפים)
02:04:02
(215 משתתפים)
02:18:25
(85 משתתפים)
ריצה 12 ק"מ 01:22:47
(207 משתתפים)
01:17:01
(96 משתתפים)
01:26:57
(111 משתתפים)