מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 01:01:22
(16066 משתתפים)
00:57:52
(10629 משתתפים)
01:07:29
(5437 משתתפים)