מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:55:19
(8 משתתפים)
00:50:28
(7 משתתפים)
01:00:09
(1 משתתפים)
5 ק"מ 00:30:05
(35 משתתפים)
00:29:04
(27 משתתפים)
00:42:08
(8 משתתפים)
2 ק"מ 00:17:49
(128 משתתפים)
00:16:11
(77 משתתפים)
00:18:51
(51 משתתפים)