מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
שליחים 5X5 02:06:41
(73 משתתפים)
02:06:18
(68 משתתפים)
02:17:19
(5 משתתפים)