מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
10 ק"מ 00:53:33
(290 משתתפים)
00:49:50
(223 משתתפים)
01:02:29
(67 משתתפים)
5 ק"מ 00:29:35
(197 משתתפים)
00:26:36
(109 משתתפים)
00:31:57
(88 משתתפים)
2 ק"מ ילדים 00:10:10
(138 משתתפים)
00:09:39
(89 משתתפים)
00:10:54
(49 משתתפים)