מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
בנות 8-9 00:20:56
(21 משתתפים)
00:20:56
(21 משתתפים)
בנים 8-9 00:19:42
(24 משתתפים)
00:19:42
(24 משתתפים)
בנות 10-11 00:28:08
(36 משתתפים)
00:28:08
(36 משתתפים)
בנים 10 00:27:52
(38 משתתפים)
00:27:52
(38 משתתפים)
בנים 11 00:25:54
(29 משתתפים)
00:25:54
(29 משתתפים)
בנות 12-13 00:38:02
(21 משתתפים)
00:38:02
(21 משתתפים)
בנים 12 00:39:25
(34 משתתפים)
00:39:25
(34 משתתפים)
בנים 13 מקצה 1 00:35:03
(20 משתתפים)
00:35:03
(20 משתתפים)
מיני ספרינט 14-15 בנים 00:51:08
(34 משתתפים)
00:51:08
(34 משתתפים)
מיני ספרינט 14-15 בנות 00:54:10
(5 משתתפים)
00:54:10
(5 משתתפים)
בנים 13 מקצה 2 00:37:26
(20 משתתפים)
00:37:26
(20 משתתפים)