מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
שליחים 00:38:19
(7 משתתפים)
00:38:19
(7 משתתפים)
ילדים 8-9 00:18:47
(41 משתתפים)
00:18:23
(18 משתתפים)
00:19:16
(23 משתתפים)
ילדים 10 00:30:44
(36 משתתפים)
00:30:18
(24 משתתפים)
00:31:16
(12 משתתפים)
ילדים 11 00:29:21
(40 משתתפים)
00:29:28
(24 משתתפים)
00:28:46
(16 משתתפים)
ילדים 12 00:38:12
(26 משתתפים)
00:37:21
(18 משתתפים)
00:39:55
(8 משתתפים)
ילדים 13 00:34:43
(32 משתתפים)
00:33:21
(26 משתתפים)
00:36:22
(6 משתתפים)