מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
5 ק"מ 01:52:33
(71 משתתפים)
01:48:58
(54 משתתפים)
02:01:24
(17 משתתפים)
3 ק"מ 01:16:56
(178 משתתפים)
01:12:19
(126 משתתפים)
01:20:22
(52 משתתפים)
1.5 ק"מ 00:39:04
(285 משתתפים)
00:39:02
(197 משתתפים)
00:39:10
(88 משתתפים)
600 מטר 00:23:38
(40 משתתפים)
00:23:35
(29 משתתפים)
00:23:40
(11 משתתפים)