מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
בנים 10 00:35:24
(65 משתתפים)
00:35:24
(65 משתתפים)
בנים 11 00:31:41
(47 משתתפים)
00:31:41
(47 משתתפים)
בנים 12 00:39:55
(55 משתתפים)
00:39:55
(55 משתתפים)
בנים 13 00:37:35
(56 משתתפים)
00:37:35
(56 משתתפים)
בנות 12-13 00:40:37
(34 משתתפים)
00:40:37
(34 משתתפים)
בנים 8-9 00:23:23
(44 משתתפים)
00:23:23
(44 משתתפים)
בנות 8-9 00:24:57
(48 משתתפים)
00:24:57
(48 משתתפים)
בנות 10 00:36:19
(38 משתתפים)
00:36:19
(38 משתתפים)
בנות 11 00:37:23
(43 משתתפים)
00:37:23
(43 משתתפים)
שלשות 8-9 00:27:03
(7 משתתפים)
00:27:03
(7 משתתפים)
שלשות 10-11 00:40:04
(13 משתתפים)
00:40:04
(13 משתתפים)