מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ילדים עד גיל 9 00:25:26
(37 משתתפים)
00:23:35
(18 משתתפים)
00:26:41
(19 משתתפים)
בנים גיל 10 00:35:11
(33 משתתפים)
00:35:11
(33 משתתפים)
בנים גיל 11 00:32:43
(29 משתתפים)
00:32:43
(29 משתתפים)
בנות 10-11 00:35:01
(35 משתתפים)
00:35:01
(35 משתתפים)
בנים גיל 12 00:40:38
(36 משתתפים)
00:40:38
(36 משתתפים)
בנים גיל 13 00:37:00
(40 משתתפים)
00:37:00
(40 משתתפים)
בנות 12-13 00:41:52
(27 משתתפים)
00:41:52
(27 משתתפים)