מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
נשים הולכות רחוק 00:10:12
(105 משתתפים)
00:10:12
(105 משתתפים)