מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
אולימפי 02:50:49
(80 משתתפים)
02:50:49
(80 משתתפים)
שלשות אולימפי 02:46:26
(16 משתתפים)
02:46:26
(16 משתתפים)
ספרינט עד 39 01:32:05
(123 משתתפים)
01:32:05
(123 משתתפים)
ספרינט 40-49 01:35:54
(171 משתתפים)
01:35:54
(171 משתתפים)
ספרינט +50 01:41:05
(74 משתתפים)
01:41:05
(74 משתתפים)
שלשות ספרינט 01:35:52
(46 משתתפים)
01:35:52
(46 משתתפים)
עממי עד 39 01:03:50
(81 משתתפים)
01:03:50
(81 משתתפים)
עממי 40+ 01:04:52
(98 משתתפים)
01:04:52
(98 משתתפים)
שלשות עממי 01:04:49
(39 משתתפים)
01:04:49
(39 משתתפים)
ילדות 00:32:42
(76 משתתפים)
00:32:42
(76 משתתפים)
שלשות ילדות 00:33:54
(7 משתתפים)
00:33:54
(7 משתתפים)
ספרינט פראטריאתלון 01:54:26
(2 משתתפים)
01:54:26
(2 משתתפים)
עממי פראטריאתלון 01:06:07
(1 משתתפים)
01:06:07
(1 משתתפים)
שלשות ספרינט פראטריאתלון 01:57:05
(7 משתתפים)
01:57:05
(7 משתתפים)