מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
עלית 00:27:40
(5 משתתפים)
00:25:25
(2 משתתפים)
00:29:07
(3 משתתפים)
בוגרים 00:32:27
(23 משתתפים)
00:32:27
(23 משתתפים)
בוגרות 00:39:49
(15 משתתפים)
00:39:49
(15 משתתפים)
נוער 16-19 00:28:29
(48 משתתפים)
00:28:29
(48 משתתפים)
נערות 16-19 00:33:36
(13 משתתפים)
00:33:36
(13 משתתפים)
מיני ספרינט בנים 14-15 00:23:57
(49 משתתפים)
00:23:57
(49 משתתפים)
מיני ספרינט בנות 14-15 00:27:01
(24 משתתפים)
00:27:01
(24 משתתפים)
בנים 12-13 00:20:00
(46 משתתפים)
00:20:00
(46 משתתפים)
בנות 12-13 00:19:50
(21 משתתפים)
00:19:50
(21 משתתפים)
בנים 10-11 00:19:35
(43 משתתפים)
00:19:35
(43 משתתפים)
בנות 10-11 00:19:50
(28 משתתפים)
00:19:50
(28 משתתפים)
ילדים עד גיל 9 00:10:22
(19 משתתפים)
00:09:52
(12 משתתפים)
00:11:25
(7 משתתפים)