מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
אולימפי עד 39 ו 55+ 02:49:22
(210 משתתפים)
02:47:49
(175 משתתפים)
03:01:12
(35 משתתפים)
אולימפי 40-44 02:48:20
(151 משתתפים)
02:46:47
(131 משתתפים)
02:57:40
(20 משתתפים)
אולימפי 45-54 02:57:45
(145 משתתפים)
02:56:22
(132 משתתפים)
03:15:17
(13 משתתפים)
פאראטריאתלון אולימפי 04:00:10
(3 משתתפים)
03:39:21
(2 משתתפים)
04:15:17
(1 משתתפים)
ספרינט נוער 01:13:39
(81 משתתפים)
01:10:30
(63 משתתפים)
01:21:41
(18 משתתפים)
ספרינט עד 39 ו 55+ 01:29:40
(172 משתתפים)
01:29:40
(172 משתתפים)
ספרינט 40-54 01:31:07
(184 משתתפים)
01:31:07
(184 משתתפים)
נשים ספרינט 01:40:16
(113 משתתפים)
01:40:16
(113 משתתפים)
פאראטריאתלון ספרינט 01:37:15
(2 משתתפים)
01:14:31
(1 משתתפים)
02:00:00
(1 משתתפים)
מיני ספרינט 14-15 00:49:51
(100 משתתפים)
00:49:46
(78 משתתפים)
00:50:04
(22 משתתפים)
אורבן ספרינט 01:03:00
(21 משתתפים)
00:59:24
(12 משתתפים)
01:13:33
(9 משתתפים)
שלשות אולימפי 02:42:43
(10 משתתפים)
02:37:20
(8 משתתפים)
03:04:09
(2 משתתפים)
שלשות ספרינט 01:33:09
(6 משתתפים)
01:21:43
(5 משתתפים)
02:09:07
(1 משתתפים)