מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
ילדים עד 11 00:04:58
(44 משתתפים)
00:04:58
(44 משתתפים)
ילדות עד 11 00:05:17
(32 משתתפים)
00:05:17
(32 משתתפים)
ילדים 12-13 00:08:11
(98 משתתפים)
00:08:11
(98 משתתפים)
ילדות 12-13 00:05:14
(124 משתתפים)
00:05:14
(124 משתתפים)
ילדים 14-15 2,500מ 00:10:36
(135 משתתפים)
00:10:36
(135 משתתפים)
ילדות 14-15 1,900מ 00:09:30
(92 משתתפים)
00:09:30
(92 משתתפים)
קדטיות 17 2,400מ 00:11:57
(39 משתתפים)
00:11:57
(39 משתתפים)
נוער עד 19 8,440מ 00:33:02
(28 משתתפים)
00:33:02
(28 משתתפים)
בוגרים 10,450מ 00:38:34
(34 משתתפים)
00:38:34
(34 משתתפים)
נשים 5,100מ 00:21:02
(19 משתתפים)
00:21:02
(19 משתתפים)
קדטים 17 3,900מ 00:14:52
(67 משתתפים)
00:14:52
(67 משתתפים)
בוגרים 8.4קמ 00:40:32
(37 משתתפים)
00:40:32
(37 משתתפים)
נערות עד גיל 19 5,100מ 00:23:21
(11 משתתפים)
00:23:21
(11 משתתפים)