Eilat Len Open Water - תוצאות

שם תוצאה מיקום כללי
eva mariel fabian 00:59:14 1
Serena Stel 00:59:16 2
eden girloanta 00:59:39 3
Emma BRUNEAU 01:00:01 4
Polina Kharitonova 01:00:03 5
Cl?mence COCCORDANO 01:01:44 6
Mariya Fedotova 01:03:34 7
Anastasiia Kostyleva 01:03:37 8
Lucie Sebestova 01:03:39 9
Diana Taurbayeva 01:03:52 10
Sofia Vakhrusheva 01:03:56 11
Maya Atzmon 01:05:07 12
TAL ASHKENAZI 01:05:09 13
Kamila Valiyeva 01:05:09 14
Assem Melissova 01:05:11 15
Nina Rakhimova 01:05:11 16
Guy Shlegel 01:05:14 17
Chen Einy 01:07:14 18
mika bibitko 01:07:31 19
Avital Novosselov 01:08:02 20
Noa Shaoul 01:08:33 21
Yuval Gad 01:08:33 22
Mika Nechemia 01:08:35 23
yuval raz david 01:08:35 24
Arailym Tuleukhanova 01:08:39 25
1 עד 25 מ 31