מרוץ לוד 2019 - תוצאות

שם תוצאה אישי מיקום כללי
אדיר כהן 00:16:56 00:16:56 1
דימה רחלטר 00:18:46 1
בלאל אלסאנע 00:08:56 00:08:53 1
דניאל מולושט 00:32:58 00:32:56 1
אילן וישנבצקי 00:16:59 00:16:59 2
ירון שאולקר 00:19:27 2
גלעד מי נדב 00:09:07 00:09:06 2
אורן זיני 00:34:47 00:34:47 2
גיל יעיש 00:17:26 00:17:26 3
טאסאו גטש 00:19:40 3
פלג זגיה 00:09:39 00:09:38 3
כוכב תמסגן 00:35:18 00:35:18 3
דניאל פפירוב 00:17:57 00:17:57 4
חנא ראשד 00:19:46 4
יאיר פינטוק 00:09:43 00:09:42 4
טיבבו יגזאו 00:35:38 00:35:36 4
רנה פרויצהיים 00:18:00 00:18:00 5
עדי סולמה 00:19:50 5
יבגני פילנובסקי 00:10:09 00:10:07 5
טלהון אמארה 00:36:13 00:36:11 5
מושיקו ישרים 00:18:00 00:18:00 6
דרור אמנו 00:19:58 6
אלעד לנציאנו 00:10:17 00:10:17 6
אבי אדטו 00:36:18 00:36:17 6
יונתן שוורץ 00:18:29 00:18:29 7
1 עד 25 מ 1049