סובב ערבה אופני הרים 2019 - תוצאות

שם תוצאה אישי מיקום כללי
מורן מיינץ 02:37:13 02:37:11 1
שימעון גלולה 01:47:30 1
ramzi abu hanna 01:50:54 2
עמנואל שלו 02:40:04 02:40:00 2
עדי קורן 02:49:27 02:49:22 3
אלעד הנדל 02:03:29 3
יעל פלד 02:10:15 4
רן ענבר 02:51:48 02:51:41 4
צחי פלדמן 02:52:07 02:52:04 5
אמיר גולן 02:14:23 5
עופר אלדר 02:19:05 6
yair Bar-Lavi 02:53:11 02:53:07 6
עזרא שרהבני 02:53:14 02:53:06 7
עופר מרום 02:25:15 7
אריה גורן 02:35:41 8
דמיטרי קוליקוב 02:57:53 02:57:46 8
הראל הראל 02:57:58 02:57:51 9
מירב לוינברג 02:37:01 9
נסרין קרעאוי 02:41:39 10
עופר בן מיכאל 02:58:03 02:57:49 10
גיא קלומק 03:01:08 03:00:59 11
אבי לוי 02:54:41 11
עיינה רובין 02:55:10 12
אלכסנדר קולבסוב 03:03:34 03:02:54 12
אילן בר לביא 03:05:07 03:05:03 13
1 עד 25 מ 276