משחה נדב 2018 - תוצאות

שם תוצאה מיקום כללי
נעה שאול 00:14:28 1
ענבר שלח 00:14:32 2
עזורי רומי 00:14:35 3
סספורטה שני 00:14:55 4
בר גורן 00:15:15 5
עמית נבו 00:15:19 6
נג׳רה מרסיאן 00:15:46 7
טולדו מעיין 00:15:56 8
ביזן אור 00:15:57 9
ימין שירי 00:15:58 10
סטקלוב נעמה 00:16:00 11
ליה קצב 00:16:05 12
הלר מיכל 00:16:10 13
סטרוזר יובל 00:16:12 14
סטרוזר מעיין 00:16:18 15
אביב וויינברגר 00:16:19 16
מאיה גרוסמן 00:16:28 17
בן שושן עירא 00:17:04 18
קורל הרשקוביץ 00:19:57 19
קמיליה עזור 00:19:59 20
מעיין טננבאום 00:21:01 21
נצר הילה 00:21:04 22
קרגוליאן ליאל 00:21:23 23
1 עד 23 מ 23