אליפות אפרת גוש עציון - תוצאות

שם תוצאה מיקום כללי
Yuval Mines 00:25:08 25
רועי אינדיק 00:25:33 32
אמיתי אליה 00:25:52 37
שאלתיאל סבן 00:26:01 39
שושו מימון 00:26:42 44
יהודה רייך 00:27:19 55
בריין חוריץ 00:27:20 57
אבשלום מעוז 00:28:19 67
שמעון בן יאיר 00:28:47 78
אברהם ברנשטיין 00:29:22 93
ליאור גרינוולד 00:30:32 118
Eric Andron 00:31:43 147
יונתן הרבנד 00:31:55 155
גיורא וייזר 00:34:28 206
אלישע אד 00:34:59 221
אורן פרקש 00:35:17 229
גלן סנגר 00:35:54 241
ידידיה ראוזמן 00:36:22 261
אהד הוניג 00:36:58 271
אפרים גולדמן 00:37:27 274
ירמי שטרן 00:38:01 285
נעם שפירא 00:39:52 305
אלי סוננבליק 00:40:34 318
Eithan Chernih 00:40:39 319
אריאל למברגר 00:41:10 329
1 עד 25 מ 30