אליפות אפרת גוש עציון - תוצאות

שם תוצאה מיקום כללי
שלמה המר 01:51:46 25
עוזיאל עגיב 01:59:38 47
טוביה גרוסברג 02:05:46 60
הראל מלק 02:05:52 61
אמיתי סבן 00:25:31 30
שאלתיאל סבן 00:26:01 39
הלל אדל 00:30:11 108
נדב אדל 00:34:59 220
אלישע אד 00:34:59 221
1 עד 9 מ 9